Inskrivning

Datum
23 aug 2021 - 17 sep 2021

Tid
00:00

Plats
Penthouse


⇣ English with registration form below ⇣

GRATTIS till antagningen! Och grattis till dig som kommer att få spendera höstterminen i Lund!

Du har en fantastisk tid framför dig, även om dina föreläsningarna i början av terminen kanske blir över Zoom. Trots den rådande situationen är Lund fortfarande en studentstad, och inte ska du väl missa allt studentlivet har att erbjuda och all glädje och gemenskap som finns att hämta på Lunds Nation.

Från och med den 23 augusti kan du skriva in dig hos oss, både på plats och DIGITALT. Du är alltså bara två steg från att vara en del av Lunds bästa nation. Formuläret för att skriva in dig digitalt hittar du här: https://forms.gle/BxoXhhcyiq5P7VNa9

Vårt fantastiska novischeri och nationens förmannakår sitter på Ahgardsgatan 1 för att välkomna just dig! Sväng förbi på en kopp kaffe och en godisbit, ställa alla frågor du har kring studentlivet och få hjälp att skriva in dig. Passa också på att njuta av utsikten från Penthouse! Det är sex trappor upp, men helt klart värt det. Bästa utsikten i hela Lund!

Glöm inte att du behöver vara medlem i Studentlund för att skriva in dig. Medlem blir du via Studentlunds hemsida. Och glöm inte heller att ta med dig legitimation eller ditt antagningsbesked.

Inskrivningen är öppen måndag – fredag 10-18 och lördagar 12-14, från 23 augusti till 17 september.

LÄNK TILL DIGITAL INSKRIVNING: https://forms.gle/BxoXhhcyiq5P7VNa9

Surfa gärna in på www.novisch.com för att läsa mer om fördelarna med att skriva in dig hos oss. Där hittar du även länk till Novischlotteriet – perfekt för dig som ännu inte fått tag i en bostad.

Vi har även ett digitalt rum där du kan ställa frågor till de närvarande inskrivarna. Länken till detta är: https://lu-se.zoom.us/j/64621901313

Välkommen till Lunds bästa nation! Och glöm inte: Lundalivet börjar här!

CONGRATULATIONS on admission! And congratulations to you who will be able to spend the autumn term in Lund!

You have a fantastic time ahead of you, even if your lectures at the beginning of the semester may be over Zoom. Despite the current situation, Lund is still a student city, and you should not miss all the student life has to offer and all the joy and community that can be found in Lund’s Nation.

From 23 August, you can register with us, both on site and DIGITALLY. So you are only two steps away from being part of Lund’s best nation. The form for registering digitally can be found here: https://forms.gle/CcH7fT9S5bcGcgP37

Our fantastic novice and the nation’s corps sits on Ahgardsgatan 1 to welcome you! Swing by for a cup of coffee and a piece of candy, ask all the questions you have about student life and get help to sign up. Also take the opportunity to enjoy the view from the Penthouse! It’s six stairs up, but definitely worth it. The best view in all of Lund!

Do not forget that you need to be a member of Studentlund to register. You become a member via Studentlund’s website. And do not forget to bring your ID or your admission letter.

Registration is open Monday – Friday 10-18 and Saturdays 12-14, from 23 August to 17 September.

LINK TO DIGITAL REGISTRATION: https://forms.gle/CcH7fT9S5bcGcgP37

Feel free to surf to www.novisch.com to read more about the benefits of registering with us. There you will also find a link to the Novischlotteriet – perfect for you who have not yet got hold of a home.

We also have a digital room where you can ask questions to the present registrants. The link to this is: https://lu-se.zoom.us/j/64621901313

Welcome to Lund’s best nation! And do not forget: Lund life begins here!