Nu utlyser vi resterande förmannaposter för VT15! Vi vill ha dig! Du hittar postbeskrivningar och ansökningsblankett på expeditionen och bifogat nedan.

FörmannaansökningsblankettVT15

Ansökan skickas till q@lundsnation.se eller lämnas på expeditionen senast 20/12 kl 18.59. Du kan även söka de vakantsatta posterna från de tidigt utlysta posterna (barmästare sexet, jazzköksmästare 2 poster, radioförman, tandemgeneral 2 poster och AAA).

Postbeskrivning Wonderland

Postbeskrivning Penthouse Lördagar

Postbeskrivning Penthouse Torsdag

Postbeskrivning fanbärare fanborgen

Postbeskrivning Hov Pub

Postbeskrivning Köksmästare Pub

Postbeskrivning Hovmästare Penn

Postbeskrivning Köksmästare Penn

Postbeskrivning Idrottsförman

Postbeskrivning IT Teknik

Postbeskrivning Lunch

Postbeskrivning Lördagsbrunch

Postbeskrivning Söndagsbrunch

Postbeskrivning Marskalk

VAKANTSATTA POSTER

Postbeskrivning StrumpanAAA

Postbeskrivning Tandem

Postbeskrivning Sexmästeriet Våren

Postbeskrivning Radioförman

Postbeskrivning Jazzen

 

Sök sök sök!

Kram från Kuratelet VT15