ProKurator Ekonomi
1 januari- 31 december
Alexander Aas
Carolyn Fox
Filip Lennartsson

Notarie
1 januari- 31 december
Kim Larsson

Husförman
1 januari- 31 december

Ordförande för Valberedningen
1 januari – 30 juni (fyllnadsval)
Lisa Sundström

Nationsrepresentant i AFÖS
1 januari – 30 juni (fyllnadsval för 1 ordinarie ledamot)
Joline Buachoom

Husstyrelsen
1 januari- 31 december
Paul Pierce (ledamot tillika verkställande ledamot för Studentbostadshuset)
Oskar Palmerot (ledamot)