Kurator

1 juli 2015 – 30 juni 2016

Mortimer Henningsson

Sofia Matsson

Axel Rydén

Sara Sveningsson

 

Prokurator Social

1 juli 2015 – 30 juni 2016

Sofia Brandt

 

Husförman

1 juli 2015 – 30 juni 2016

 

Ordförande för valberedningen

1 juli 2015 – 30 juni 2016

Kim Larsson

 

Ledamot i valberedningen

(2 ordinarie ledamot, 1 suppleant)

1 juli 2015 – 30 juni 2016

Lotta Larsson

Julia Källquist

Erik Sveningsson

 

Ledamot i Seniorskollegiet

1 juli 2015 – 30 juni 2017

Alexander Aas

Ida Moen Larsson

Moa Perchun

Carolina Starck

Lisa Sundström

 

Nationsrepresentant i Akademiska Föreningens Överstyrelse

(2 ordinarie ledamot, 2 suppleanter)

1 juli 2015 – 30 juni 2016

Ida Moen Larsson

 

 

 

Alexander Aas Seniors personligt brev

Sofia Matsson

Sofia Brandt

Mortimer Henningsson

Axel Rydén

Moa Perchun

Sara Sveningsson

Lisa Sundström

Carolina Starck

Ida Moen Larsson