Klicka på respektive sökandes namn för att läsa deras personliga brev.

Kurator

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Erik Sveningsson

Ylva Lidin

 

Prokurator Social

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Anna Lundén

Mariam Mobiny

Petter Afzelius

 

Husförman

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Arvid Öh

Oscar Bolin

 

Ordförande för valberedningen

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Ida Moen Larsson

 

Ledamot i valberedningen

(2 ordinarie ledamöter, 1 suppleant)

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Inga sökande

 

Ledamot i Seniorskollegiet

(4 ledamöter)

1 juli 2017 – 30 juni 2019

Martin Larsson

Mortimer Henningsson

Sebastian Johansson

 

Nationsrepresentant i Akademiska Föreningens Överstyrelse

(2 ordinarie ledamot, 2 suppleanter)

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Inga sökande

 

Fortsatt valberedningsprocess

4-5/3                      Valberedningsintervjuer

14/3                        Senast denna dag kommer valberedningen ha slutfört sitt arbete

21/3                        Senaste denna dag kommer valberedningen anslå lista över sina nomineringar

28/3 (kl 12.00)  Sista dagen man kan motkandidera mot valberedningens förslag hos Kurator

4/4                          Nationsmöte med val