Intresselista för val av förtroendeposter vid Lunds nation för året 2015

 

Prokurator Ekonomi

1 jan 2015 – 31 december 2015

Viktor Sköld

 

Notarie

1 juli 2013 – 30 juni 2014

Magnus Wahlberg

 

Husförman

1 januari 2015 – 31 december 2015

Linn Svärd

 

Ledamot i Valberedningen

1 januari 2015 – 31 december 2015

Kim Larsson

Julia Järnberg

Fredrik Ekwurtzel 

 

Missa inte kandidaternas kandidaturstexter här bredvid! Du kan även ladda ner dem på www.lundsnation.se

 

 

Vill du vara med och påverka vilka av dessa kandidater som blir nominerade av valberedningen? Boka en tid för intervju!

Hör av dig till valberedning@lundsnation.se eller boka en tid hos kuratelet på expeditionen.

Den fortsatta valprocessen

11-12 okt    Valberedningshelg

Boka in en tid och kom och säg din mening!

14 okt      Senast denna dag kommer

valberedningens nomineringar anslås på anslagslagstavlan samt hemsidan!

28 okt          Detta är sista dagen inkomma med motförslag till kurator om man ej blivit nominerad men vill ställa upp i alla fall.

 

4 november 19.00 (..)       Valmöte!

Kandidatur Julia

Kandidattext Fredrik