Dagordning

Nationsmöte tisdag den 6 februari 2018

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

 

§ 1           OFMÖ

§ 2          Mötets utlysande

§ 3         Föredragningslistans godkännande

§ 4         Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5         Förra mötets protokoll

§ 6         Nästa mötesdatum

          Nästa ordinarie möte 6/3 2018

 

Rapporter

§ 7           Kurators meddelande

§ 8           PQens meddelande

 

Valärenden

§ 9         Val av revisor

 

Beslutsärende

§ 10       Beslut om ny sammanstättning av kuratel.

 

Övriga ärenden

§ 11         Eventuellt övrigt

§ 12         OFMAv