Dagordning

Nationsmöte måndag den 1 november 2016

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Preliminärer

§ 1 OFMÖ

§ 2 Mötets utlysande

3 Föredragningslistans godkännande

4 Val av justeringsmän samt rösträknare

5 Förra mötets protokoll

6 Nästa mötesdatum
Förslag  6/12 2016

Rapporter

§ 7 Kurators meddelande

Valärenden

§ 8 Val av tre ordinarie samt förste och andre suppleant till stipendienämnden för ett år med tillträde den 1 januari 2017.

§ 9 Val av två revisorer för ett år med tillträde den 1 januari 2017.

§ 10 Val till förtroendeposter till Lunds nations kuratel:

  • Val av Prokurator Ekonomi för ett år med tillträde den 1 januari 2017.
  • Val av Notarie för ett år med tillträde den 1 januari 2017.

§ 11 Val av Husförman för ett år med tillträde den 1 januari 2017.

Organisatoriska ärenden

§ 12 Fastställande av terminsavgift för VT2017

Övriga ärenden

§ 9 Eventuellt övrigt

§ 10 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 20/10 2016

Föredragningslista 27/10 2016

 

Mortimer Henningsson

Kurator

 


 

Kommentarer till punkter

§ 8 Fri nominering på mötet

§ 9 Seniors väljer att nominera följande personer till revisorer:

Carin Brenner

Dag Oredsson

§ 10 Valberedningen nominerar följande personer till förtroendeuppdrag vid Lunds nations kuratel:

Val av PQe                   Anna Strandberg

 

Val av Notarie           William Lind

§ 11 Valberedningen nominerar följande person till husförman:

Hanna Lundström

§ 12 Nationsstyrelsen yrkar på en bibehållen terminsavgift à 100 kronor.