Härmed anslås dagordningen inför nationsmötet den 7 december 2021. Detta är sista ordinarie nationsmötet för terminen. Mötet kommer att hållas i Nationens nedre gillestuga.

Mötet sätter igång 18:00 (..), se till att vara i tid så du hinner checka in innan mötet startar.

Endast ordinarie medlemmar I Lunds Nation har rösträtt på mötet. Glöm inte legitimation samt studentkort!