Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer

1 OFMÖ

2 Mötets utlysande

3 Föredragningslistans godkännande

4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

5 Förra mötets protokoll

6 Nästa mötesdatum

Förslag 2/2- 2016

 

Rapporter

7 Kurators meddelande

 

Budgetärenden

8 Presentation av budgeten för VT2016

 

Övriga ärenden

9 Eventuellt övrigt

10 OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida 17/11 – 2015

Föredragningslista 26/11 – 2015

Sara Sveningsson

Kurator