Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer
§ 1              OFMÖ

§ 2             Mötets utlysande

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 5             Förra mötets protokoll

§ 6             Nästa mötesdatum
                  Förslag 5/11 2013

Rapporter
§ 7                 Kurators meddelande

§ 8                Rapport från Arkivet AB

Organisatoriska ärenden
§ 9                 Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2012

Övriga ärenden
§ 10               Eventuellt övrigt

§ 11               OFMA

 

 

 

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        16/9

Föredragningslista                                                               24/9

 

 

Kajsa Påhlman

Kurator