Dagordning

Nationsmöte tisdag den 3 oktober 2017

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations Nedre gillestuga

 

 

Preliminärer                   § 1           OFMÖ

 

  • 2 Mötets utlysande

 

  • 3 Föredragningslistans godkännande

 

  • 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

  • 5 Förra mötets protokoll

 

  • 6 Nästa mötesdatum

                                                         Förslag 7/11 2017

 

Rapporter                       § 7           Kurators meddelande

 

Övriga ärenden             § 9           Eventuellt övrigt

 

  • 10 OFMA

 

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. Medtag studentkort samt legitimation!

Utlysande på anslagstavla 29/9 2017

Föredragningslista 29/9 2017

 

 

 

 

 

Ylva Lidin

Kurator