Lunds nation kallar till extrainsatt nationsmöte den 27 maj 2015.

Tid: 18.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

 

  • Godkännande av Bokslut 2014.
  • Godkännande av ansvarsfrihet för 2014.
  • Val av nationsmötesordförande för en period av ett (1) år med tillträde 1 juli.

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

 

Varmt välkomna!

 

Ida Moen Larsson

Kurator