Här med kallas Lunds Nations medlemmar till terminens andra ordinarie nationsmöte den 2 november. Notera att detta mötet kommer att vara fysiskt i nationens nedre gillestuga. Se till att ta med legitimation och studentkort.

Motkandidaturer måste inkomma skriftligen till Kuratorn senast den 26 oktober kl 12:00.