Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 2 februari 2016.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

 

 Varmt välkomna!

 

__________________________

Sara Sveningsson

Kurator