onsdag 16 mars 2018

__________________________________________________________

Kallelse nationsmöte 3 april 2018

Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 3 april 2018.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

  • Val av Kurator för en period av ett år med tillträde den 1 juli 2018
  • Val av Prokurator Social för en period av en termin med tillträde 1 juli 2018
  • Val av Husförman för en period av ett år med tillträde 1 juli 2018
  • Val av Valberedningsordförande samt 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant till Valberedningen för en period av ett år med tillträde 1 juli.
  • Val av två ordinarie representanter och två suppleanter till Akademiska föreningens överstyrelse under en period av ett år med tillträde 1 juli.
  • Val av Verkställande Ledamot för en period av ett år med tillträde 1 juli.
  • Fastställande av terminsavgift för vårterminen 2018

Utdrag ur stadgan:

4.1.6 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

__________________________

 

Ylva Lidin

Kurator