Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 4 februari 2014.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2012
  • Fyllnadsval till Stipendienämnden för 1 år med tillträde 1 januari 2014

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

Kajsa Påhlman

Kurator