Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 5 december 2017.

 

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Presentation av budet för vårterminen 2018
  • Val av två revisorer för en period av ett år med tillträde 1 januari 2018
  • Val av novishmästare för en period av en termin med tillträde 1 januari 2018
  • Val av PR-mästare för en period av ett år med tillträde 1 januari 2018
  • Fyllnadsval av en ordinare ledamot samt förste suppleant för en period av en termin med tillträde 1 januari 2018
  • Fyllnadsval av en ordinare ledamot samt en suppleant till valberedningen för en period av en termin med tillträde 1 januari 2018

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                  Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.
4.14.12              Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.
 
Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda
senast kl 12.00 den 28 november.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

 

_________________________

Ylva Lidin

Kurator