Onsdagen den 22 april 2015 på Nederexpen

 

Närvarande:

Stefan Sveningsson, Inspektor, ordförande

Sofia Brandt, ordinarie ledamot

Mortimer Henningsson, ordinarie ledamot

Emma Marklund, ordinarie ledamot

Hjalmar Eriksson, andre suppleant

Joline Buachoom, Senior, ordinarie ledamot

Ida Moen Larsson, Kurator, adjungerad mötessekreterare

 

§ 1 Ordförande Stefan Sveningsson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Kurator Ida Moen Larsson adjungerades till dagens sammanträde.

§ 3 Till mötessekreterare valdes Ida Moen Larsson.

§ 4 Mortimer Henningsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Kurator Ida Moen Larsson föredrog för lediga stipendier utlysta av nationen och dess summor.

§ 6 Kurator Ida Moen Larsson redogjorde för bedömningen av stipendieansökningarna.

§ 7 Stipendienämnden beslöt att utdela stipendierna enligt följande:

                     

Lunds nations Jubileumsstipendiefond

Julia Källquist                                           10 000 kr
Kajsa Påhlman                                          2 000 kr

                     

Henningsonska stipendiefonden

Alexander Aas                                          20 000 kr
Kim Larsson                                              20 000 kr

 

Professor Carl Björlings stipendiefond

Charlotte Törnquist                                 3 500 kr

 

Montelinska Premiefonden

Kajsa Påhlman                                          1 500 kr

 

 

Intygas härmed att: Beslutad utdelning ur stiftelserna överensstämmer med stiftelsernas ändamål enligt gåvobrev, testamente eller motsvarande.

 

§ 8 Inget övrigt förekom

§ 9 Ordförande Stefan Sveningsson förklarade mötet avslutat.

 

Lund som ovan.

 

Vid protokollet:

Ida Moen Larsson

Mötessekreterare

Justeras:

Mortimer Henningson

 

Stefan Sveningsson

Ordförande