Närvarande:
Lisa Sundström, Ordförande
Ellinor Landersten
Magnus Wahlberg
Henrik Östman, Seniorsrepresentant
Klara Knape, Sekreterare
Carolina Starck
Daniel Bedö

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Magnus Wahlberg väljs till justeringsperson.

§3 Valberedningen beslutar att nominera Ida Moen  till posten som Kurator för perioden 2014-07-01 – 2015-06-30.

§4 Valberedningen beslutar att nominera Moa Perchun  till posten som Prokurator Social för perioden 2014-07-01 – 2015-06-30.

§5 Valberedningen beslutar att vakantsätta posten som Husförman för perioden 2014-07-01 – 2015-06-30.

§6 Valberedningen beslutar att nominera Jacob Mattsson till posten som Ordförande för Valberedningen för perioden 2014-07-01 – 2015-06-30.

§7 Valberedningen beslutar att nominera  Joline Buachoom, Kajsa Påhlman, Charlotte Törnquist och Fredrik Persson till ledamot i seniorskollegiet för perioden 2014-07-01 – 2016-06-30.

§8 Inget övrigt ärende förekom.

§9 Mötet avslutas

____________________                                               __________________

Ordförande Lisa Sundström                                             Sekreterare Klara Knape

 

____________________

Justeringsperson Magnus Wahlberg