Närvarande:
Emilia Persson, Ordförande
Ellie Landersten
Sara Ringdal
Klara Knape
Ida Moen Larsson, Sekreterare
Jonas Cedergren, Seniorsrepresentant
Julia Källquist

 

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Sara Ringdal väljs till justeringsperson.

§3 Valberedningen beslutar att nominera Carolyn Fox till posten som Prokurator Ekonomi för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.

§4 Valberedningen beslutar att vakantsätta posten som Notarie för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.

§5 Valberedningen beslutar att vakantsätta posten som Husförman för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.

§6 Valberedningen beslutar att nominera Lisa Sundström till posten som Ordförande för Valberedningen för perioden 2014-01-01 – 2014-06-30.

§7 Valberedningen beslutar att nominera Joline Buachoom till Nationsledamot för Akademiska Föreningens Överstyrelse för perioden 2014-01-01 – 2014-06-30.

§8 Valberedningen beslutar att nominera följande personer till Husstyrelsen för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31

Paul Pierce till ordinarie ledamot för husstyrelsen tillika verkställande ledamot för studentbostadshuset

Gustav Henriksson till ordinarie ledamot

Oskar Palmerot till suppleant

Anna Häkkinen till suppleant

§10 Inget övrigt ärende förekom.

§11 Mötet avslutas

 

 

Ordförande Emilia Persson
Sekreterare Ida Moen