Närvarande
Joline Buachoom, Ordförande
Niklas Scheel
Ylva Lidin
Charlotte Törnquist
Ida Moen Larsson, seniorsrepresentant, sekreterare
Lisa Sundström, seniorsrepresentant

1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

2 Ylva Lidin väljs till justeringsperson.

3 Valberedningen beslutar att nominera Anna Strandberg till posten som ProKurator Ekonomi för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

4 Valberedningen beslutar att nominera William Lind till posten som Notarie för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

5 Valberedningen beslutar att nominera Hanna Lundström till posten som Husförman för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

6 Valberedningen beslutar att vakantsätta posten som nationsrepresentant i AFÖS för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

7 Inget övrigt ärende förekom.

8 Mötet avslutas.

Joline Buachoom                                Ida Moen Larsson                Ylva Lidin
Ordförande                                          Sekreterare                            Justeringsperson