Närvarande
Joline Buachoom, Ordförande
Niklas Scheel
Charlotte Törnquist
Ida Moen Larsson, seniorsrepresentant, sekreterare

1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

2 Charlotte Törnquist väljs till justeringsperson.

3 Valberedningen beslutar att nominera Ylva Lidin till fyllnadsval för posten som Ordinarie ledamot i Valberedningen
för perioden 2016-07-01 – 2017-06-30.

4 Inget övrigt ärende förekom.

5 Mötet avslutas.

 

 

Joline Buachoom                                Ida Moen Larsson                Charlotte Törnquist
Ordförande                                          Sekreterare                            Justeringsperson