Närvarande:

Jacob Mattsson, Ordförande

Kim Larsson

Oskar Palmerot, suppleant

Charlotte Törnquist, seniorsrepresentant, sekreterare

Joline Buachoom, seniorsrepresentant

 

 

 • 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

 

 • 2 Joline Buachoom väljs till justeringsperson.

 

 • 3 Valberedningen beslutar att nominera Mortimer Henningsson och Sara Sveningsson till posten som Kurator för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

 

 • 4 Valberedningen beslutar att nominera Sofia Brandt till posten som Prokurator Social för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

 

 • 5 Valberedningen beslutar att vakantsätta posten som Husförman för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

 

 • 6 Valberedningen beslutar att nominera Kim Larsson till posten som Ordförande för Valberedningen för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

Kim Larsson har på grund av jäv ej deltagit vid beredandet av posten.

 

 • 7 Valberedningen beslutar att nominera Julia Källquist och Lotta Larsson till Ordinarie ledamot i Valberedningen för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

Kim Larsson har på grund av jäv ej deltagit vid beredandet av posten.

 

 • 8 Valberedningen beslutar att vakantsätta posten som Suppleant i Valberedningen för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

Kim Larsson har på grund av jäv ej deltagit vid beredandet av posten.

 

 • 9 Valberedningen beslutar att nominera Alexander Aas, Ida Moen Larsson, Carolina Starck och Lisa Sundström till Ledamot i Seniorskollegiet för perioden 2015-07-01 – 2017-06-30.

 

 • 10 Valberedningen beslutar att nominera Ida Moen Larsson och Linn Svärd till Ordinarie ledamot i Akademiska Föreningens Överstyrelse för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

 

 • 11 Valberedningen beslutar att vakantsätta posterna Suppleant i Akademiska Föreningens Överstyrelse för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

 

 • 12 Valberedningen beslutar att nominera Paul Pierce till posten som Studentbostadshusens verkställande ledamot för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

 

 • 13 Inget övrigt ärende förekom.

 

 • 14 Mötet avslutas.

 

Ordförande Jacob Mattsson

Sekreterare Charlotte Törnquist

Justeringsperson Joline Buachoom