Närvarande:

Jacob Mattsson, Ordförande

Charlotte Törnquist, Seniorsrepresentant

Axel Rydén, sekreterare

Fredrik Persson, Seniorsrepresentant

Oskar Palmerot

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

 

§2 Oskar Palmerot väljs till justeringsperson.

 

§3 Valberedningen beslutar att nominera Viktor Sköld  till posten som Prokurator Ekonomi för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31.

 

§4 Valberedningen beslutar att vakantsätta posten som Notarie för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31.

 

§5 Valberedningen beslutar att nominera Linn Svärd till posten som Husförman för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31.

 

§6 Valberedningen beslutar att nominera Kim Larsson till posten som Ledamot till Valberedningen för perioden 2015-01-01 – 2015-06-30.

§7 Inget övrigt ärende förekom.

 

§8 Mötet avslutas

Nedan kan du läsa kandidaternas personliga brev:

Viktor Sköld

Linn Svärd

Kim Larsson