Kallelse extrainsatt Nationsmöte 230605

Härmed kallas Nationens medlemmar till extrainsatt Nationsmöte den 5e juni, för stadgeändringar gällande återinförande av Notarie m.m. Extrainsatt-nationsmöte-2023-06-05Ladda ner Kalle Schedin, Kurator

Kallelse ordinarie nationsmöte 4 april 2023

Härmed kallas medlemmar i Lunds nation till terminens andra ordinarie nationsmöte, 4 april 2023. Kallelse med detaljer finns bifogat. Kallelse-nationsmöte-2023-04-04Ladda ner Kalle Schedin Kurator Läs om de nominerade här: Kungörelse av valberedningens...

Valberedningen informerar

Nu är Lunds nations förtroendeposter för verksamhetsåret 2023/2024 utlysta! Har du ett gediget engagemang för Lunds nation?Är du en glad och driven person med intresse för ideella organisationer?Vill du arbeta på högsta nivå för Lunds nation i ett år och få...