Bifogat finns föredragslistan till nationsmötet tisdag 4 april.

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas. 

Kalle Schedin

Kurator