Verkställande Ledamot i Studentbostadshusets styrelse
1 juli 2013 – 31 december 2013

Paul Pierce

Ledamot i Seniorskollegiet
1 juli 2013 – 30 juni 2015

Gustav Henriksson

Suppleant till nationsrepresentant i Akademiska Föreningens Överstyrelse
1 juli 2013 – 30 juni 2014

Mia Hempel