Dagordning

Nationsmöte tisdagen den 2 april 2013

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Preliminärer                                                                  § 1                 OFMÖ

 

§ 2             Mötets utlysande

 

§ 3             Föredragningslistans godkännande

§ 4             Val av justeringsmän tillika rösträknare

 

§ 5             Föregående mötesprotokoll

 

§ 6             Nästa mötesdatum

Förslag 7/5 2013

Rapporter                                               § 7                 Kurators meddelande

 

§ 8                 Rapport från Arkivet AB

Valärenden                                             § 9                 Val av Valberedningsordförande för en period av                                                                                               ett år med tillträde den 1 juli 2013.

 

§ 10               Val av 4 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter                                                                                                                till Valberedningen för en period av ett år med                                                                                                              tillträde den 1 juli 2013.

 

§ 11               Val av 2 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter                                                                                                              till Akademiska föreningens Överstyrelse för en                                                                                                              period av ett år med tillträde den 1 juli 2013.

 

 

§ 12               Val till förtroendeposter till Lunds nations kuratel

 

  • Val av Kurator för ett år med tillträde den 1 juli 2013.

 

  • Val av Prokurator Social för ett år med tillträde den 1 juli 2013.

 

§ 13               Val av Husförman för ett år med tillträde den 1                                                                                                              juli 2013.

 

§ 14               Val av fyra ledamöter till Seniorskollegiet för en                                                   period av 2 år med tillträde den 1 juli 2013.

 

Organisatoriska ärenden § 15               Fastställande av terminsavgift för HT 2013.

 

Övriga ärenden                                       § 16               Eventuellt övrigt

 

§ 17               OFMA

 

OBS! För att avlägga giltig röst vid nationsmöte måste giltigt ordinarie medlemskap i nationen uppvisas.

Medtag studentkort och legitimation!

Utlysande på anslagstavla samt hemsida                        18/3

Föredragningslista                                                                                                                    26/3

Oskar Palmerot

Kurator