Lunds nation kallar till extrainsatt nationsmöte den 29 september 2014.

Tid:  19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

– Val av hedersledamot

 

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

 

Ida Moen Larsson

Kurator