Lunds nation kallar till extrainsatt nationsmöte tisdagen den 24 maj 2016.

Tid: 18.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Godkännande av Bokslut 2015.
  • Godkännande av ansvarsfrihet för 2015.

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

 

 

Varmt välkomna!

 

Sara Sveningsson

Kurator