Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 3 februari 2015.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

– Fyllnadsval av en ordinarie ledamot och andre suppleant till Stipendienämnden.

– Fyllnadsval av nationsmötesordförande.

– Andra läsningen av stadgeändring (se bifogat förslag och proposition)

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

Proposition postbeskr.

Stadgeändring – postbesk