Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 6 maj 2014.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Fyllnadsval av ledamöter till AFÖS.
  • Fyllnadsval av ledamöter till Valberedningen.
  • Fastställande av terminsavgift.
  • Presentation av Budget för HT14.
  • Godkännande av Bokslut för verksamhetsåret 2013.
  • Beviljande av ansvarsfrihet för Bokslut 2012.

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.11              Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

 

Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda senast 12.00 tisdagen den 29 april.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

 

__________________________

 

Kajsa Påhlman

Kurator