Härmed ledigförklaras nationens stipendier för vårterminen 2024! Alla detaljer och hur du går tillväga för att söka stipendierna finns i bifogad fil nedan.

Ludvig Löfqvist, Kurator