Härmed ledigförklaras stipendier ur följande fonder:

Forna nationsmedlemmars stipendiefond

Claes Nosslins minnesfond

Lektor Anders Uppgrens stipendiefond

Karin och Nocke Svenssons stipendiefond

Information om hur du går tillväga för att söka stipendierna finns bifogat. Lycka till!

Kalle Schedin

Kurator