Nu är Lunds nations förtroendeposter för verksamhetsåret 2023 utlysta. Läs mer i bifogad fil.

Deadline för förslag är 25 september.
Deadline för kandidering är 2 oktober.

Sebastian Nilsson

Ordförande valberedningen Lunds nation