Härmed kallas Lunds Nations stipendienämnd till möte.

Datum: Onsdag 30e oktober

Tid: 17.00 (..)

Plats: Penthouse

 

Dagordning

 

§ 1                 OFMÖ

 

§ 2                 Godkännande av adjungeringar

 

§ 3                 Val av mötessekreterare

 

§ 4                 Val av justeringsperson jämte ordförande

 

§ 5                 Redogörelse för stipendier som utlysts av universitetet och dess summor.

•                    Ane Sjögrens understödsfond                        2 000 kr

 

•                    Aug Quennerstedts stip fond nr 2                 1500 kr

 

•                    E W Mortensens stip fond                                4 100 kr

§ 6                 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna

 

§ 7                 Beslut av stipendieutdelning

 

§ 8                 Eventuellt övrigt

 

§ 9                 Nästa mötesdatum

Förslag 26/11 2013 kl 19:00

 

§ 10               OFMA

 

Kajsa Påhlman,
Kurator