Datum: torsdag 27 november

Tid: 18:00 (..)

Plats: Nedre-expen

 

Dagordning

 

§ 1                 OFMÖ

 

§ 2                 Godkännande av dagordningen

 

§ 3                 Godkännande av adjungeringar

 

§ 4                 Val av mötessekreterare

 

§ 5                 Val av justeringsperson jämte ordförande

 

§ 6                 Redogörelse för stipendier och dess summor.

 

– Forna Nationsmedlemmars stipendiefond                  6 200 kr

– Claes Nosslins stipendiefond                                             9 200 kr

– Karin och Nocke Svensson stipendiefond                  2 800 kr

– Lektor Anders Upgrens stipendiefond                         2 100 kr

 

§ 7                 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna

 

§ 8                 Beslut av stipendieutdelning

 

§ 9                 Eventuellt övrigt

 

§ 10               OFMA