Sammanträde Lunds nations stipendienämnd

Datum: Torsdag 21 mars 2013

Tid: 17.00 (..)

Plats: Nedreexpen

Dagordning

§ 1                 OFMÖ

§ 2                 Godkännande av adjungeringar

§ 3                 Val av mötessekreterare

§ 4                 Val av justeringsperson jämte ordförande

§ 5                 Redogörelse för stipendier som utlysts av universitetet och dess summor.

•                    Charlotta Petréns stip fond                                                                  2 700 kr

•                    Aug Quennerstedts stip fond nr 2                                   1 100 kr

§ 6                 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna

§ 7                 Beslut av stipendieutdelning

§ 8                 Inkommet brev

§ 8                 Eventuellt övrigt

§ 9                 Nästa mötesdatum

§ 10               OFMA