Härmed utlyses Lunds Nations stipendium för våren 2022. Sista dagen att skicka in eller lämna in din ansökan är 1 april kl 12:59 (dagtid). Endast ordinarie medlemmar på Lunds Nation kan söka dessa stipendium.

Nedan hinner du både kungörelsen samt ansökningsblanketten. Kom ihåg att även lämna in kompletterande dokument som ID om stipendiet kräver det.

Lycka till! Vid frågor, kontakta Lunds Nations Kurator på q@lundsnation.se