Härmed utlyses höstens universitets- och nationsstipendier. Sista ansökningsdagen är den 5:e oktober. För att få tag på mer information och ansöka om stipendierna, tryck här

Lycka till!