Aktuellt

Aktuellt

Dagordning   |   Förmannaposter   |   Förtroendeposter   |   Kallelse   |   Nationsmöte   |   Stipendienämnd   |   Valberedning

Kallelse inför Nationsmötet 2022-04-05

Här med kallas nationens medlemmar till terminens andra ordinarie nationsmöte. Mötet kommer att hållas i nationens nedre gillestuga kl 18:00 den 5 april. Pågrund av ombyggnation så kommer insläpp ske från Stora Tomegatan 22.

Observera att endast ordinarie medlemmar i Lunds Nation har rösträtt, men du som stödmedlem har både närvarorätt och yttranderätt.

Ingen föranmälan krävs.

Ser fram emot att se er alla där!

Hälsningar//

Fabian Solberg, Kurator på Lunds Nation

Utlysning av Lunds Nations stipendium för våren 2022

Härmed utlyses Lunds Nations stipendium för våren 2022. Sista dagen att skicka in eller lämna in din ansökan är 1 april kl 12:59 (dagtid). Endast ordinarie medlemmar på Lunds Nation kan söka dessa stipendium.

Nedan hinner du både kungörelsen samt ansökningsblanketten. Kom ihåg att även lämna in kompletterande dokument som ID om stipendiet kräver det.

Lycka till! Vid frågor, kontakta Lunds Nations Kurator på q@lundsnation.se