Lunds Nations årgångar

Lunds Nations alumniförening

Vill du fortsätta bidra till Nationen och umgås med andra tidigare Lunds Nationare?
Gå med i vår alumniförening LNÅ!

Bli medlem

Vill du fortsätta att stödja nationen och se den och dess medlemmar växa? Klart du vill!

Du blir medlem i Lunds Nations Årgångar genom att betala in 100 kr till bankgiro 283-1634, eller 1000 kr för ett livslångt medlemskap.

Har du frågor eller tankar?  
Hör av dig till LNÅs ordförande tillika nationens ProInspektor Sanna Pålsson Helander på (XXXXXXXXXXXXX)

 

Kom ihåg att du även kan donera valfritt belopp till Lunds Nations Årgångar. Nettot av verksamheten tillfaller Lunds Nation i en eller annan form. Använd bankgirot ovan, och ange “donation” i meddelandefältet.

“Föreningen har till ändamål att sammanföra förutvarande och nuvarande medlemmar av Lunds Nation för att knyta banden mellan äldre och yngre generationer inom Nationen fastare samt att stödja Lunds Nations verksamhet”.

Historien bakom LNÅ

Redan när Nationens första nationshus invigdes 1959 väcktes tanken första gången om en stödförening men det var först i mars 1962 som ett stort antal nationsmedlemmar samlades för att förverkliga planerna. Gamla Årgångars förste ordförande var den då nyss avgångne inspektorn C G Ahlström, som 1965 efterträddes av dåvarande inspektorn Carl H Lindroth. 1968 valdes hedersledamoten och Storjätten i Finnorden Knut Borglin till ordförande, en post som han hade ända till 1995 då han efterträddes av Nationens proinspektor Rolf Lindroth. Bland ledamöterna i den första styrelsen märks nuvarande hedersledamöterna Bengt Hjelmqvist och Hans Ingemansson. Till revisorer valdes första gången Stig Andersson och Ulf Alfredson, uppdrag som de behöll ända till 1998. En annan långvarig styrelseledamot är sekreteraren Kaj Lundgren. Han valdes 1963 till sitt ämbete som han behöll ända till 1995. Knut Borglin och Kaj Lundgren har valts till Hedersordförande resp Hederssekreterare.

2002 valdes Bengt Hjelmqvist till Lunds Nations Årgångars första Hedersledamot, en titel som Knut Borglin och Kaj Lundgren även kan betitla sig efter beslut vid Årsmötet 2003.

Vid årsmötet 2004 ändrades föreningens namn till Lunds Nations Årgångar.