Kallelse nationsmöte 7 februari 2023

Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 7 februari 2023. Kallelse finns bifogat. Medtag studentleg samt legitimation! Varmt välkomna! Kalle Schedin Kurator Kallelse-nationsmote-2023-02-07Ladda ner

Kallelse extrainsatt nationsmöte 19 december 2022

Lunds nation kallar till extrainsatt nationsmöte måndag den 19 december 2022 för val av Inspektor avseende perioden 1/1-2023- 31/12 2027. Hela kallelsen finns att läsa bifogat. Medtag studentleg samt legitimation. Varmt välkomna! Kalle Schedin Kurator Kallelse...