Valberedningen informerar

Nu är Lunds nations förtroendeposter för verksamhetsåret 2023 utlysta. Läs mer i bifogad fil. Deadline för förslag är 25 september.Deadline för kandidering är 2 oktober. Sebastian Nilsson Ordförande valberedningen Lunds nation UtlysningHT22Ladda...

Dagordning 2022-09-06

Härmed utlyses dagordningen inför Lunds nations kommande ordinarie nationsmöte. Mötet startar kl 18:00(..) så se till att vara i tid och ta med studentkort och ID. Observera att endast ordinarie medlemmar i Lunds Nation har rösträtt, men är du stödmedlem så har du...