På grund av avsägelse utlyses härmed en post som ordinarie ledamot i valberedningen för val vid extrainsatt nationsmöte den 26 september 2016. För mer information se poster från vårterminen.

Maila valberedningen@lundsnation.se för att kandidera eller nominera någon till posten. Din kandidatur skall vara valberedningen tillhanda senast 29 augusti och nominering tillhanda valberedningen senast 26 augusti. Glöm ej skicka med kontaktuppgifter till personen du nominerar.

Valberedningsintervjuer kommer att hållas lördagen den 3 september – boka tid hos Kurator på q@lundsnation.se eller genom att besöka expen under ordinarie öppettider.