På grund av avsägelse utlyses härmed en post som ordinarie ledamot i valberedningen för val vid extrainsatt nationsmöte den 20 februari 2017. För mer information se poster från vårterminen.

Maila valberedningen@lundsnation.se för att kandidera eller nominera någon till posten. Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast 23 januari. Vill du kandidera ska du senast skicka din ansökan till valberedningen den 27 januari. Glöm ej skicka med kontaktuppgifter till personen du nominerar.

Valberedningsintervjuer kommer att hållas under kvällstid den 30 januari – boka tid hos Kurator på q@lundsnation.se eller genom att besöka expen under ordinarie öppettider.