Närvarande:

Kim Larsson, Ordförande

Ylva Lidin, Sekreterare

Lotta Larsson, Ordinarie

Julia Källquist, Ordinarie

Alexander Aas, seniorsrepresentant

Carolina Starck, seniorsrepresentant

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Julia Källquist väljs till justeringsperson.

3. Valberedningen beslutar att nominera Sebastian Johansson till posten som ProKurator Ekonomi för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31.

4. Valberedningen beslutar att vakantsätta posten som Notarie för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31.

5. Valberedningen beslutar att nominera Amanda Martinsson till posten som Husförman för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31.

6. Inget övrigt ärende förekom.

7. Mötet avslutas.

 

Ordförande Kim Larsson

Sekreterare Ylva Lidin

Justeringsperson Julia Källquist