Protokoll från möte i Lunds nations Valberedning 8 oktober 2017

 

Närvarande:

Ida Moen Larsson, Ordförande

David Olsson

Nadine Stofkoper

Daniel Bedö, seniorsrepresentant

Mortimer Henningsson, seniorsrepresentant, sekreterare

 

  • 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

 

  • 2 Mortimer Henningsson väljs till sekreterare.

 

  • 3 Daniel Bedö väljs till justeringsperson.

 

  • 4 Valberedningen beslutar att nominera Henrik Elmér till posten som Prokurator ekonomi för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.

 

  • 5 Valberedningen beslutar att nominera Linda Florén till posten som Notarie för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30.

 

  • 6 Valberedningen beslutar att nominera Johanna Wickberg till posten som Husförman för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.

 

  • 7 Inget övrigt ärende förekom.

 

  • 8 Mötet avslutas.

 

 

 

____________________                    __________________            __________________

Ida Moen Larsson                                           Mortimer Henningsson               Daniel Bedö

Ordförande                                                       Sekreterare                                     Justeringsperson

 

Läs de nominerades nomineringstexter här: Nomineringar

 

MOTKANDIDATURER

Motförslag skall skriftligen vara Kurator tillhanda senast den 31 oktober kl 12.00 (..).