Närvarande:

Jacob Mattsson, Ordförande

Kim Larsson, Sekreterare

Oskar Palmerot, suppleant

Charlotte Törnquist, seniorsrepresentant

 

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Oskar Palmerot väljs till justeringsperson.

§ 3 Valberedningen beslutar att nominera Dante Zia till posten som Husförman för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

§ 4 Valberedningen beslutar att vakantsätta posten som Suppleant i Valberedningen för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

§ 5 Valberedningen beslutar att nominera Karim El Ghamrawi och Carolina Starck till posterna Suppleant i Akademiska Föreningens Överstyrelse för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30.

§ 6 Inget övrigt ärende förekom.

§ 7 Mötet avslutas.